ALGEMEEN

 HOME

 UM YANG KWON

 HAN KUK MU SUL

 INSTRUCTEURS

 CONTACT

 

TECHNIEKEN

 HAP KI DO

 QIGONG

 ZELFVERDEDIGING

 KUK SON KWAN

 

 

INFO

 LESROOSTER

 AGENDA

 NIEUWSBERICHTEN

 TARIEVEN

 LINKS

 FOTO’S

 

 

Privacy verklaring

 

Dit is een privacy verklaring van de stichting Han Kuk Mu Sul en Um Yang Kwon, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27298433.

 

Deze privacy verklaring omschrijft welke persoons gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoons gegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

1.1  Wij verwerken persoons gegevens van u indien u:

 

(a)  zichzelf of een kind als leerling inschrijft;

 

(b)  zichzelf of een kind inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

 

(c) zichzelf of een kind inschrijft voor een examen.

 

 

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende gegevens:

 

(a)  naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, email adres;

 

(b)  Hapkido gerelateerde gegevens (band, examen data, behaalde resultaten);

 

(c)  betalingsgegevens;

 

(d)  gegevens over lidmaatschap.

 

 

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

 

(a)  het lidmaatschap te effectueren;

 

(b)  nieuwsbrieven te verzenden;

 

(c)  contact te onderhouden.

 

 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

 

U kunt contact opnemen met Misha Lisetsky via info@umyangkwon.nl voor:

 

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoons gegevens van u verwerken;

 

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring;

 

(c)  inzage in de persoons gegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

 

(d)  correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens;

 

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Um Yang Kwon.

 

 

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy verklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

 

4.  DERDEN

 

4.1  Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

 

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

 

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

 

6.  WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

 

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.