Hap Ki Do

 

De naam Hapkido is ontstaan in de jaren 1950 en kwam oorspronkelijk van Ji Han Jae. Aanvankelijk bestond Hapkido eerder onder de naam Yu Kwon Sool, de originele gevechtskunst zoals ze door Choi Yong Sool werd aangeleerd. De traptechnieken werden nadien in een latere fase aan het systeem toegevoegd. In de periode na de tweede wereld oorlog ontstond er in Korea een ware boom in gevechtskunsten. Het was tijdens de Japanse bezetting niet toegestaan om de Koreaanse gevechtskunsten te beoefenen. De Koreaanse vechtkunsten werden tijdens de japanse bezetting beoefend in familie kring, in de bergen en in de kloosters. Alhoewel de Japanse bezetting een grote invloed heeft gehad op de Koreaanse gevechtskunsten zijn traditionele technieken zoals bijvoorbeeld Taekkyon, boeddhistische en taoïstische stijlen bewaard gebleven. Deze traditionele stijlen hebben hun stempel gedrukt op de gevechtskunsten van na de tweede wereldoorlog. De Ki Sul ( Ki ontwikkelen en toepassen ) is hierdoor een belangrijk onderdeel.

 

Hapkido kent naast valbreken, traptechnieken, stoottechnieken, slagen, gewrichtsklemmen, drukpunttechnieken ook wapentechnieken. Bij een aanval wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kracht en beweging van de tegenstander om hem uit balans te brengen en/of te controleren. Pas hierna wordt de tegenaanval ingezet.

 

Wapens die gebruikt worden bij de wapentechnieken zijn:

Joong bong (stok ± 120 cm)

Chukdo (bamboe zwaard)

SsangGeom (dubbel zwaard)

Dando (houten mes)

Ji Pangi (wandelstok)

Dan bong (stok ± 30 cm)

Jang bong (stok ± 180 cm)

 

Locatie Ypenburg

 

Buurtcentrum de Bras

Oeverwallaan 130-132

Den Haag

Voorbeeld van een worp

 

Door de aard van de technieken is dit onderdeel besloten. Deelnemen aan deze training vindt pas plaats na toelating op basis van voordracht. Na de voordracht zal er met de kandidaat een gesprek plaats vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ALGEMEEN

 HOME

 UM YANG KWON

 HAN KUK MU SUL

 INSTRUCTEURS

 CONTACT

 

TECHNIEKEN

 HAP KI DO

 QIGONG

 ZELFVERDEDIGING

 KUK SON KWAN

 

 

INFO

 LESROOSTER

 AGENDA

 NIEUWSBERICHTEN

 TARIEVEN

 LINKS

 FOTO’S