Stichting Han Kuk Mu Sul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van de stichting :

A. Het bevorderen van de kennis en uitoefening van Koreaanse gevechtskunsten in het algemeen en van Hapkido en Taekwondo in het bijzonder,

B. Het bevorderen van de kennis uitwisseling binnen de beoefenaars van deze gevechtskunsten,

C. Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

- het geven van lessen in Hapkido, Taekwondo en andere Koreaanse  gevechtskunsten;

- het geven van lessen in zelfweerbaarheid, gebaseerd op Koreaanse gevechtskunsten;

- het geven van demonstraties ter bevordering van de kennis en uitoefening van deze gevechtskunsten;

- het ondersteunen van verenigingen, stichtingen, sportscholen op recreatief-, wedstrijd- en topniveau;

- het ondersteunen van verenigingen en indivuduele sporters om hen ten behoeve van de breedtesport verder te ontwikkelen;

- het geven van lezingen om de bekendheid van deze gevechtskunsten te vergroten;

- deelnemen aan wedstrijden en seminars om de uitwisseling van kennis tussen andere vechtsportbeoefenaars te stimuleren.

Onderdeel van de stichting is de Taekwondo en Hapkido school Um Yang Kwon.

 

 

 

 

ALGEMEEN

 HOME

 UM YANG KWON

 HAN KUK MU SUL

 INSTRUCTEURS

 CONTACT

 

TECHNIEKEN

 HAP KI DO

 QIGONG

 ZELFVERDEDIGING

 KUK SON KWAN

 

 

INFO

 LESROOSTER

 AGENDA

 NIEUWSBERICHTEN

 TARIEVEN

 LINKS

 FOTO’S